Kurs Upravljanje arhitektonskim projektima

Kurs Upravljanje arhitektonskim projektima

Opis kursa

Menadžment predstavlja veštinu upravljanja i čine je sledeće aktivnosti: planiranje, organizovanje, kontrola i motivisanje članova organizacije. Na ovom kursu upravo su obrađene aktivnosti upravljanja prilagođene za specifično polje upravljanja građevinskim projektima.

Pored osnova menadžmenta, kurs obrađuje osnovne principe predmera i predračuna svih građevinskih radova, načine procene količine potrebnih radova i predračuna konačne cene izvođenja radova.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznici nauče da ustanove, planiraju, koordiniraju, kontrolišu i usmeravaju sve aktivnosti građevinskih radova. Jer, da bi bilo koji projekat, koji uključuje rad više ljudi, bio realizovan, neophodno je da se oni organizuju, što je uloga menadžera projekta koji mora imati navedene veštine. Upravo ovim veštinma opremaju se polaznici tokom kursa kako bi mogli na pravi način da upravljaju projektom i ostvare postavljene ciljeve. 

 • Procena vremena

  31h 14min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  26

 • Broj testova

  31

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri