Kurs Universal Windows Platform

Kurs Universal Windows Platform

Opis kursa

Ovaj kurs obrađuje najznačajnije tehnike za kreiranje najnovijeg tipa Windows aplikacija – univerzalnih aplikacija, korišćenjem potpuno novog skupa biblioteka, prilagođenog širokom spektru uređaja. Zahvaljujući ovom tipu aplikacija Microsoft realizuje davno postavljeni cilj, a to je da programerima omogući kreiranje aplikacija koje će funkcionisati na svim uređajima sa Windows operativnim sistemom (desktop i laptop računari, tableti i telefoni).

Na ovom kursu polaznici će naučiti osnove Windows Universal Platforme i Universal aplikacija. Naučiće kako da kreiraju funkcionalan, prilagodljiv UI, koji će se adekvatno ponašati na različitim Windows 10 uređajima. Kurs će obraditi i osnovne principe rada sa podacima, korišćenjem EF-a i SQLite baze podataka, kao i rad sa fajl-sistemom. Naučićete kako dve univerzalne aplikacije komuniciraju, kao i kako da koristite lokaciju u aplikaciji. Polaznici će se upoznati i sa mogućnošću da svoje radove objave i u okviru zvanične Windows Apps prodavnice i da na taj način unovče svoje znanje i rad.

Potrebno predznanje:

Potrebno je osnovno znanje C# programskog jezika da biste uspešno mogli da pratite ovaj kurs.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznici usvoje znanja koja su potrebna za razumevanje Windows Universal Platforme i kreiranje Universal Windows aplikacija, kao i da se upoznaju sa Windows 10 operativnim sistemom i Windows Universal Platformom. Pored toga, naučiće da razvijaju univerzalne aplikacije koristeći XAML, različite tipove layouta, osnovne i custom kontrole. Upoznaće se sa načinom povezivanja aplikacije sa bazom podataka, kao i sa načinom objavljivanja aplikacije i različitim mogućnostima zarade.

 • Procena vremena

  13h 50min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  16

 • Broj testova

  21

 • Kategorija

  Informaciona pismenost

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Informaciona pismenost

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri