UML

Kurs Unified Modeling Language

Opis kursa

Kurs Unified Modeling Language (UML) bavi se dizajnom softvera korišćenjem jedinstvenog jezika za modelovanje UML. To je grafički jezik za vizualizovanje, specifikovanje, konstruisanje i dokumentovanje objekata (artifacts) u sistemima sa intezivnom primenom softvera. UML je pogodan za modelovanje sistema počevši od kompanijskih informacionih sistema pa sve do distribuiranih Web aplikacija. UML nije programski jezik već samo jedan deo metode za razvoj softvera. Ne zavisi od vrste procesa iako se optimalno primenjuje u procesu u kome su izražene korisničke funkcije, arhitektonski pristup, iteraktivnost i inkrementalnost.

Cilj kursa

Kurs UML omogućiće polazniku da razume šta je UML i zašto je važan za razvoj informacionih sistema, da savlada UML-ov rečnik, kao i da ga primeni na uobičajne probleme modeliranja: od konceptualnog modela UML-a do složenijih problema modeliranja.

 • Procena vremena

  4h 19min

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  21

 • Broj testova

  28

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri