Kurs Tržišni odnosi s javnošću

Kurs Tržišni odnosi s javnošću

Opis kursa

Tokom kursa ćemo obraditi pet nastavnih jedinica. Kroz gradivo se tokom kursa objašnjavaju termin tržišnih odnosa s javnošću, njegova uloga i značaj za kompaniju. Tržišni odnosi s javnošću primenjuju se kroz nekoliko aktivnosti koje čine sastavni deo ove oblasti. U jednoj nastavnoj jedinici upoređuju se pojmovi relacionog marketinga i tržišnih odnosa s javnošću. Oblast odnosa s javnošću uključuje i borbu sa krizom. Jedna nastavna jedinica je posvećena kriznim odnosima s javnošću i strategijama koje se u tim situacijama mogu primeniti. Kompanija mora demantovati konkretne neistinite informacije, ali to ne bi trebalo da uradi u svakoj situaciji.

Cilj kursa

Definicija pojma tržišnih odnosa s javnošću i njegova diferencijacija u odnosu na druge podoblasti odnosa s javnošću i marketinga jesu neki od osnovnih ciljeva kursa. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa ovim terminima, da nauče koje su aktivnosti tržišnih odnosa s javnošću i na koji način mogu da ih primene. Kroz praktične primere, cilj ovog kursa je da prikaže primenu tržišnih odnosa s javnošću u praksi u kompanijama različitih veličina. Polaznici će se upoznati s lojalnošću kupaca i s načinom njenog razvijanja u odnosima s kupcima. Uz to, nakon odslušanih lekcija, polaznik će moći da kreira strategiju rešavanja krizinih situacija u tržišnim odnosima s javnošću.

 • Procena vremena

  10 h 41 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri