Kurs Tele prodaja

Kurs Telefonska prodaja

Opis kursa

Kurs Telefonska prodaja predstavlja vrlo bitan segment u procesu prodaje, jer se putem telefona zakazuje sastanak ili vrši kompletna prodaja, u zavisnosti od robe ili usluge. Na kursu će se zaposleni upoznati sa fenomenom i karakteristikama telefonske prodaje. Takođe, uče se komunikaciji telefonom (poštujući sva pravila komunikacije) i aktivnom slušanju. U kursu je opisano na koji način prodavci treba da se pripreme, započnu, prezentuju i zatvore celokupan proces prodaje putem telefona.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa Telefonska prodaja je da korisnici steknu praktična znanja i iskustva u oblasti telefonske prodaje. Takođe, cilj je da oni nauče na koji način da komuniciraju, započnu razgovore, predstave svrhu poziva, pridobiju pažnju kupca i zatvore prodaju putem telefona. Korisnici će biti obučeni da komuniciraju sa različitim tipovima kupaca, kao i da prepoznaju stil sagovornika i usavrše sopstveni stil.

 • Procena vremena

  6 h

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Uspešna prodaja

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri