Tenike prodaje i upravljanje odnosima s klijentima

Kurs tehnike prodaje i upravljanje odnosima s klijentima

Opis kursa

Na kursu se izučava o pojmu procesa lične prodaje. Govori se i o osobinama prodavca, veštinama, znanjima i metodama kojima se oni koriste kako bi uspešno realizovali prodaju i time doprineli uspešnom poslovanju kompanije za koju rade. Takođe, govori se i o šest faza prodaje: pripremi, uspostavljanju prvog utiska, prezentaciji, rešavanju primedaba kupaca, zaključivanju prodaje i pružanju postprodajnih usluga. Polaznici će se upoznati sa načinima rešavanja prigovora kupaca, kao i sa brojnim metodama i tehnikama prodaje kako sa onim tradicionalnim, tako i sa alternativnim tehnikama prodaje, koje su novijeg datuma. Ovaj kurs omogućava polaznicima da se upoznaju sa pojmom i značajem aktivnosti koje se sprovode zarad unapređenja prodaje. Kurs uključuje brojne praktične savete – od komunikacije sa kupcima do upravljanja prodajnim timom. 

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznike obuči kako da postanu dobri prodavci, koji pre svega poznaju sebe, a potom i svog kupca, zatim da im ukaže kako mogu da razviju veštine koje će im pomoći da u svakoj situaciji ostvare najbolje moguće prodajne rezultate. Cilj je i da polaznici upoznaju ceo prodajni proces i steknu znanja i veštine potrebne za uspešno kretanje kroz taj proces. Takođe upoznaće sa brojnim načinima na koje je moguće unaprediti prodaju i time uticati na povećanje profita konkretne kompanije. 

 • Procena vremena

  58 h 33 min.

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  33

 • Broj testova

  39

 • Kategorija

  Uspešna prodaja

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri