Tehnike prodaje

Kurs Tehnike prodaje

Opis kursa

Kurs Tehnike prodaje baviće se različitim fazama prodajnog procesa i fokusirati na ključne elemente uspešne prodaje. Tokom kursa upoznaćete se sa načinima rešavanja prigovora kupaca. Uz to, saznaćete kako izgledaju brojne metode i tehnike prodaje, od onih tradicionalnih do alternativnih.

Cilj kursa

Cilj kursa Tehnike prodaje jeste da vas detaljno upozna sa kompletnim prodajnim procesom. Uz to, kurs će vam omogućiti da steknete znanja i veštine koji su neophodni za uspešno kretanje kroz prodajni proces. Tokom predavanja saznaćete kako da razvijete komunikaciju sa svakim kupcem i naučite da prepoznate adekvatne metode i tehnike prodaje.

 • Procena vremena

  39 h 21 min.

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  24

 • Broj testova

  28

 • Kategorija

  Uspešna prodaja

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri