Kurs Tehnike marketinga u cilju unapređenja prodaje

Kurs Tehnike marketinga u cilju unapređenja prodaje

Opis kursa

Kurs predstavlja sam pojam i značaj aktivnosti koje se sprovode u cilju unapređenja prodaje, a pored toga ukazuje i na različite aktivnosti marketinškog komunikacijskog miksa i njihovu povezanost sa unapređenjem prodaje. 

Ovaj kurs obrađuje različite mogućnosti za unapređenje prodaje kroz aktivnosti usmerene prema kupcima, distributerima i maloprodavcima. Pored toga, ukazuje i na to kako se ove aktivnosti primenjuju, kao i kako se vrši kontrola njihove primene.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da upozna korisnike sa najdelotvornijim načinima za unapređenje prodaje i uvećanje profita kompanije. Pored toga, polaznici će tokom kursa naučiti i kako da efikasno primene ove metode i kontrolišu njihovu primenu.

 • Procena vremena

  2 h 16 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri