Kurs struktura i dizajn organizacije

Kurs Struktura i dizajn organizacije

Opis kursa

Kurs Struktura i dizajn organizacije provešće vas kroz tematiku projektovanja organizacione strukture. Kurs se sastoji iz pet nastavnih jedinica koje imaju zadatak da vas upoznaju sa pojmovima strukture i organizacije. Savladaćete metode koje se koriste prilikom ispitivanja stanja u kojem se nalazi data organizacija kako bi se na kraju poboljšalo njeno poslovanje. Detaljno će biti objašnjen postupak pomoću kojeg će se doći do najboljeg rešenja za organizacionu strukturu tako što se analiziraju njene ključne aktivnosti. Rade se analiza doprinosa, relaciona analiza i sinteza rešenja. Uočićete osnovne modele organizacija i njihovih struktura, koji i jesu cilj ovakvog načina projektovanja. Sagledaćete i koliki je u stvari uticaj organizacione kulture i njenih elemenata na strukturiranje i dizajn organizacije.

Cilj kursa

Cilj kursa Struktura i dizajn organizacije jeste da se polaznici upoznaju sa metodologijom projektovanja organizacione strukture. Preciznije, polaznici će se upoznati sa metodama prikupljanja podataka. Dobiće znanje o organizacionim modelima i organizacionoj kulturi kompanije. Kroz prikaz nekoliko metoda za analizu organizacione kulture, detaljnije će se upoznati sa ovom metodologijom.

 • Procena vremena

  3 h 11 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri