Strateško upravljanje ljudskim resursima

Kurs Strateško upravljanje ljudskim resursima

Opis kursa

Kurs Strateško upravljanje ljudskim resursima upoznaće vas sa različitim tipovima strategija koje se mogu koristiti. Saznaćete kako izgleda procedura za kreiranje strategije ljudskih resursa. Uz to, imaćete priliku da se upoznate sa konceptima ličnog i organizacionog razvoja menadžera u organizaciji.

Cilj kursa

Cilj kursa jeste da vam predstavi pojam strateškog menadžmenta ljudskih resursa i upozna vas sa strategijama koje su date u teoriji upravljanja ljudskim resursima.

Kurs Strateško upravljanje ljudskim resursima pripremiće vas za kreiranje strategije ljudskih resursa i upoznati vas sa modelom kompetencija. Po završetku kursa, posedovaćete veštine za uvođenje modela kompetencija u organizaciju, kao i metode za lični i organizacioni razvoj.

 • Procena vremena

  11 h 1 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri