kurs strateški marketing

Kurs Strateški marketing

Kurs Strateški marketing obrađuje pojam, značaj i ciljeve strateškog marketinga, kao i sam proces strateškog marketinga i njegovog planiranja i pozicioniranja. Biće reči o brojnim marketinškim strategijama i polaznici će saznati kako se vrši kontrola i revizija strateškog marketinga, sa ciljem što efektivnijeg nastupa i funkcionisanja organizacije. Kurs obrađuje temu analize faktora okruženja koji utiču na uspeh kompanije na tržištu, a poseban akcenat će se staviti na analizu konkurencije.

Kurs Strateški marketing  – opis i cilj kursa

Cilj kursa je da polaznici steknu znanja i veštine potrebne za kvalitetno definisanje marketinških ciljeva i strategija kako bi se dugotrajno obezbedila dobra tržišna pozicija i konkurentnost kompanije. Trebalo bi da polaznici prepoznaju adekvatne metode i tehnike koje se koriste u strateškom marketingu i uspešno ih primene u realnoj situaciji.

 • Procena vremena

  11 h 53 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  9

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri