kurs strategijski menadžment

Kurs Strategijski menadžment

Kurs Strategijski menadžment

Opis kursa

U okviru kursa polaznici će imati priliku da se upoznaju sa pojmom strategijskog menadžmenta, sa osnovama i primenom strategijskog planiranja, sa načinima definisanja misije i vizije kompanije, ali i sa strategijama koje kompanije mogu da primenjuju u zavisnosti od situacije u kojoj se nalaze na tržištu.

Ciljevi kursa

Razumevanje pojma strategijskog planiranja i njegove uloge u poslovanju organizacije. Razumevanje pojma strategijskog menadžmenta i njegove primene u savremenom poslovanju. Opisivanje različitih strategija koje preduzeće može primeniti u zavisnosti od načina poslovanja.

Potrebno predznanje: Za ovaj kurs nije neophodno prethodno predznanje.

 • Procena vremena

  10 h 21 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  9

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri