SQL administracija

Kurs SQL administracija

Opis kursa

Kurs SQL administracija je osmišljen kako bi vam omogućio da usvojite veštine neophodne za planiranje, dizajn i razvoj baza podataka baziranih na Microsoft SQL Serveru i programskom upitnom jeziku Transact-SQL (T-SQL). Tokom predavanja ćete upoznati različite tehnike održavanja i optimizacije rada SQL servera.

Na početku kursa biće vam predstavljena SQL tehnologija, a kako kurs bude odmicao upoznaćete osnovni način implementacije baza podataka i rad sa njima. Savladaćete osnove SQL Servera i T-SQL jezika i usavršiti napredne tehnike postavljanja upita nad postojećim bazama, kao i kontrole i optimizacije rada SQL Servera.

Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa

Da biste pratili ovaj kurs bez poteškoća potrebno je da poznajete operativne sisteme na korisničkom i serverskom nivou. Uz to, poželjno je da posedujete osnovna programerska znanja i da razumete strukturu programskog koda.

Cilj kursa

Cilj kursa je da vam omogući usvajanje naprednih znanja potrebnih za rad sa Microsoft SQL bazama podataka. Kroz kurs će vam biti predstavljen način instalacija SQL Servera 2014 i teorijske osnove baza. Postepenim upoznavanjem sa Microsoft SQL Serverom i T-SQL upitnim jezikom razumećete osnovne koncepte baza podataka i rada SQL Servera.

Po završetku kursa posedovaćete veštine iz domena instalacije, kreiranja, konfigurisanja i upravljanja bazama podataka na SQL Serveru.

 • Procena vremena

  30h 34min

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  17

 • Broj testova

  23

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri