SQL administracija

Kurs SQL administracija

Opis kursa

Kurs SQL administracija je osmišljen kako bi polaznicima omogućio da usvoje veštine neophodne za planiranje, dizajn i razvoj baza podataka baziranih na Microsoft SQL Serveru i programskom upitnom jeziku Transact-SQL (T-SQL). Tokom predavanja polaznici će upoznati različite tehnike održavanja i optimizacije rada SQL Servera.

Na početku kursa biće im predstavljena SQL tehnologija, a kako kurs bude odmicao, upoznaće i osnovni način implementacije baza podataka i rad sa njima. Savladaće osnove SQL Servera i T-SQL jezika i usavršiti napredne tehnike postavljanja upita nad postojećim bazama, kao i napredne tehnike kontrole i optimizacije rada SQL Servera.

Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa

Da bi pratili ovaj kurs bez poteškoća, potrebno je da polaznici poznaju operativne sisteme na korisničkom i serverskom nivou. Uz to, poželjno je da poseduju osnovna programerska znanja i da razumeju strukturu programskog koda.

Cilj kursa

Cilj kursa je da omogući usvajanje naprednih znanja potrebnih za rad sa Microsoft SQL bazama podataka. Kroz kurs će polaznicima biti predstavljeni način instalacija SQL Servera 2014 i teorijske osnove baza. Postepenim upoznavanjem sa Microsoft SQL Serverom i T-SQL upitnim jezikom, polaznici će razumeti osnovne koncepte baza podataka i rada SQL Servera.

Po završetku kursa posedovaće veštine iz domena instalacije, kreiranja, konfigurisanja baza podataka na SQL Serveru i upravljanja njima.

 • Procena vremena

  30 h 34 min.

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  17

 • Broj testova

  23

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri