Kurs Sponzorstvo

Kurs Sponzorstvo

Opis kursa

Sponzorstvo predstavlja važan alat u savremenom marketingu koji doprinosi promotivnom aspektu kompanije. Sa druge strane, iz ugla onoga koji je sponzorisan, sponzorstvo predstavlja najbolji mogući način za dolazak do neophodnih sredstava za neometan nastavak aktivnosti i realizacije određenog projekta.

Zato su na ovom kursu predstavljeni izazovi modernog poslovanja koji se javljaju sa obe strane: u kompaniji koja ulaže sredstva u ovaj vid markentiških aktivnosti i kod organizacija ili pojedinaca koji ta sredstva realizuju. Kurs objašnjava međusobne odnose ovih strana i društveni značaj sponzorstva. Kroz mnoštvo korisnih primera uspešnih poslovnih saradnji, polaznici će naučiti kako da u praksi primene stručna pravila sponzorstva i principe.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se korisnici upoznaju sa pojmom i principima sponzorstva iz oba ugla: iz ugla onih koji su donatori i sa aspekta obrade i predstavljanja ponude za sponzorstvo. Polaznici će iz ove oblasti usvojiti osnovna znanja koja predstavljaju nezaobilaznu komponentu svake promotivne strategije savremenog poslovanja.

 • Procena vremena

  2 h 21 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  9

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri