Kurs Specifičnosti menadžmenta u prometu nepokretnosti

Kurs Specifičnosti menadžmenta u prometu nepokretnosti

Opis kursa

Na kursu Specifičnosti menadžmenta u prometu nepokretnosti biće reči o pojmu menadžmenta u prometu nepokretnosti i njegovim glavnim karakteristikama. U nastavnim jedinicama govoriće se o subjektima koji učestvuju na ovom tržištu: kupcima, prodavicma, agentima, agencijama za nekretnine, izvođačima, državama i bankama... Biće reči o kretanju cena nekretnina, porezu na promet nekretnina, proceni nepokretnosti, marketingu nekretnina, kao i o zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Cilj kursa

Poslovanje na svakom tržištu ima određenih karakteristika. Cilj izučavanja kursa Specifičnosti menadžmenta u prometu nepokretnosti je da korisnicima ukaže na specifičnosti koje karakterišu promet na tržištu nepokretnosti. Kroz ovaj kurs korisnicima će biti približeni subjekti na ovom tržištu, njegove osnovne karakteristike i posebnosti koje ga odlikuju. Akcenat je na karakteristikama koje ovo tržište čine drugačijim od ostalih tržišta na kojima se posluje.

 • Procena vremena

  7 h 2 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri