Kurs Softversko testiranje

Kurs Softversko testiranje

Opis kursa

Kurs Softversko testiranje obuhvata ceo proces razvoja i održavanja i predstavlja važan deo kompletne konstrukcije softvera. Na kursu se obrađuju oblasti softverskog testiranja prema IEEE Software Engineering Body of Knowledge, vrste i tipovi grešaka, kao i jedinično testiranje, integralno testiranje i kriterijumi za završetak testiranja.

Cilj kursa

Cilj kursa Softversko testiranje je da zaposleni shvate ulogu i značaj softverskog testiranja u procesu razvoja softverskog sistema, ali i da prepoznaju važnost pravovremenog planiranja testiranja, upoznaju se sa tehnikama testiranja, različitim fazama testiranja i preporučenim praksama.

 • Procena vremena

  23h 20min

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  17

 • Broj testova

  19

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri