Kurs softversko inženjerstvo

Kurs Softversko inženjerstvo

Opis kursa

Softversko inženjerstvo predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera, primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznici će se tokom kursa upoznati sa načinom specifikacije softverskih zahteva, dizajnom i arhitekturom softvera, modelima razvoja softvera, upravljanjem razvojem softvera, kao i pogledima na kvalitet softverskog proizvoda.

Cilj kursa

Cilj kursa je razumevanje važnosti sistematičnog i disciplinovanog pristupa razvoju, upravljanju i održavanju softvera. Kurs Softverskog inženjerstva namenjen je onima koji su već deo procesa razvoja softvera (developerima, IT stručnjacima, inženjerima i dr.), onima koji tek žele da se time bave, ali i svima ostalima koji učestvuju u procesu razvoja softvera (menadžerima, finansijerima, dizajnerima, marketing saradnicima i dr.)

 • Procena vremena

  29h 44min

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  24

 • Broj testova

  30

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri