Softverski zahtevi

Kurs Softverski zahtevi

Opis kursa

Ovaj kurs će vas upoznati sa tehnikama izvlačenja, analize i specifikacije softverskih zahteva. Znanja koja usvojite tokom ovog kursa predstavljaće vaš temelj za usavršavanje u drugim oblastima i u razvoju kompletnog softvera. Kurs će se između ostalog baviti tehnikama i praksama prikupljanja softverskih zahteva. Pomenute veštine smatraju se veoma važnim u softverskom projektu jer u slučaju loše realizacije prikupljanja softverskih zahteva ceo projekat je osuđen na neuspeh.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da svaki polaznik savlada tehnike i preporučene prakse prikupljanja softverskih zahteva. Uz to, naučićete da prepoznajete i razumete važnosti ispravne identifikacije i specifikacije softverskih zahteva, kao najvažnijeg koraka u razvoju softvera. Ova znanja će vam omogućiti da ispravno postavljate softverski projekat, vršite ranu prevenciju i identifikujete moguće greške.

 • Procena vremena

  20h 20min

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  12

 • Broj testova

  16

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri