Kurs softverski dizajn

Kurs Softverski dizajn

Opis kursa

Softverski dizajn je aktivnost životnog ciklusa softverskog inženjerstva u kome se softverski zahtevi analiziraju u cilju proizvodnje opisa interne strukture softvera, koja će služiti kao osnova za konstrukciju. Tokom kursa softverskog dizajna opisuje se softverska arhitektura, daje sintaksa i opisuju najzastupljeniji jezici za opis softverskih komponenti i kompletnog softverskog sistema. U toku samog kursa obrađuju se notacije bele i crne kutije (white box i black box), kao i arhitektura softverskog dizajna prema IEEE standardima.

Cilj kursa

Polaznici će savladati osnovne notacije softverskog dizajna, razumeti prirodu i karakteristike dizajna, upoznati osnove arhitekturalne stilove, kao i međusobne osobine i zavisnost softverskih komponenti neophodnih za uspešan dizajn kompletnog softverskog sistema. Posebna pažnja posvećena je i razumevanju principa dizajna korisničkog interfejsa.

 • Procena vremena

   25h 41min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  20

 • Broj testova

  25

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri