Kurs Social Media in Advertising

Kurs Social Media in Advertising

Opis kursa

Kurs Social Media in Advertising korisnicike će upoznati sa osnovnim karakteristikama, ali i principima oglašavanja na sledećim društvenim mrežama: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest… Biće objašnjeni koraci u procesu kreiranja nastupa i oglašavanja na njima, ali i izneti saveti u cilju što uspešnijih aktivnosti, kao i za postizanje definisanih ciljeva. Govoriće se i o načinima praćenja preuzetih akcija, tj. o merenju efekata koji su postignuti.

Cilj kursa

Cilj kursa Social Media in Advertising je da približi korisnicima moguće načine nastupa i oglašavanja na društvenim mrežama, navođenjem koraka koje je potrebno preduzeti u cilju kreiranja oglasa, kao i sticanje znanja o merenju i praćenju postignutih efekata.

 • Procena vremena

  8h 39min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri