Kurs SMB CIFS Network Protocol

Kurs SMB/CIFS Network Protocol (Samba)

Opis kursa

Kurs SMB/CIFS Network Protocol (Samba) je namenjen budućim administratorima mreža i SMB/CIFS servisa kao pomoć pri savladavanju osnova servisa za deljenje resursa. U kursu je obrađen program Samba, kao jedan od najpoznatijih i najkorišćenijih programa današnjice, koji rade na SMB protokolu. Savladaćete sva najvažnija podešavanja Samba servera, uz stalni akcenat na sintaksu konfiguracionih fajlova. Kurs počinje od osnova SMB protokola i Samba servera, preko procesa instalacije Sambe i osnovnih podešavanja, do segmenata naprednog korišćenja u okruženju Aktivnog direktorijuma.

Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa:

Potrebno je osnovno do srednje poznavanje rada operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou. Poželjno je da polaznik ima napredna znanja u radu u Linux okruženju (prvenstveno Shell), kao i dobro poznavanje funkcionisanja računarskih mreža.

Cilj kursa

Ovaj kurs ima za cilj da polazniku pruži osnovna, ali i naprednija znanja potrebna za konfigurisanje deljenja mrežnih resrusa, kao što su mrežni diskovi, mrežni direktorijumi i mrežni štampači. Po uspešnom savladavanju kursa SMB/CIFS Network Protocol (Samba), polaznik će biti u mogućnosti da samostalno instalira i konfiguriše Samba server, bez obzira na to u koje će svrhe server biti korišćen (da li kao platforma za učenje i testiranje ili kao server u produkcionom okruženju). Takođe, savladaće i proces kompajliranja Samba servera iz source koda, kao i proces podešavanja za optimalan rad. Predstavljene su i teorijske osnove i koncepti korišćenja Samba servera, i u skladu sa tim, na adekvatan način, prikazani su načini instalacije i konfigurisanja dodatnih alata koji koriste SMB servis. Na kraju kursa, polaznik se upoznaje sa naprednim tehnikama instalacije domen kontrolera u Aktivnom direktorijumu i povezivanjem rada Linux i Windows operativnih sistema u istom mrežnom okruženju. Koncept kursa je takav da se polaznik upoznaje sa Samba serverom na postupan način. Cilj je da nakon uspešnog savladavanja ovog kursa, polaznici razmeju osnovne principe rada Samba servera i pratećih alata.

 • Procena vremena

  7h 31min

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  10

 • Broj testova

  14

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri