Kurs Sistemi menadžmenta kvalitetom

Kurs Sistemi menadžmenta kvaliteta

Opis kursa

Ovaj kurs obrađuje pojam i značaj politike, planiranja i razvoja kvaliteta u poslovnoj organizaciji, kao i sve elemente i faze upravljanja kvalitetom i kontrolom kvaliteta. Polaznici će imati prilike da se upoznaju sa pojmom integralnog upravljanja kvalitetom i načinima za postizanje kvaliteta projekata.

Saznaće i šta je model sistema kvaliteta, koji su principi sistema kvaliteta i kako se organizuje, gradi, uvodi, meri i unapređuje sistem kvaliteta u poslovnoj organizaciji. Kurs detaljno obrađuje temu menadžmenta totalnog kvaliteta, a pored toga, upoznaće se i sa ISO i ostalim standardima u vezi sa kvalitetom koji se primenjuju u različitim organizacijama.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da korisnici steknu sva potrebna znanja i veštine za pravilno definisanje politike, plana i razvoja kvaliteta proizvoda, usluga i konkretne poslovne organizacije u praksi. Konačni cilj je, naravno, primena ovih znanja u praksi kako bi se kompanija tržišno pozicionirala i postigla konkurentnost.

Korisnici će naučiti da upravljaju i podižu kvalitet sistema, održavaju ga i kontrolišu. Uvideće i kako da uspešno upravljaju kvalitetom projekta i aktivnostima koje čine deo integralnog sistema kvaliteta u organizaciji. Takođe, naučiće i koje su prednosti uvođenja ISO standarda, standarda OHSAS 18001, IFS standarda, CE znaka i HACCP sistema.

 • Procena vremena

  23 h 34 min.

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  19

 • Broj testova

  23

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri