Kurs Sistem nagrađivanja

Kurs Sistem nagrađivanja

Opis kursa

Od kada se zaposli u određenoj organizaciji do izlaska iz nje, svaki zaposleni se svakodnevno ocenjuje i proveravaju se njegove radne sposobnosti i realizacija zadataka koji su mu povereni. Zato je nagrađivanje zaposlenih jedna od stalnih i najznačajnijih funkcija menadžmenta ljudskih resursa kako bi svi ciljevi organizacije bili ostvareni na vreme. Ovaj kurs obrađuje sam pojam nagrađivanja, ciljeve nagrađivanja zaposlenih, kao i sve dostupne i delotvorne instrumente nagrađivanja koji uključuju i materijalne i nematerijalne nagrade.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznici uoče značaj nagrađivanja zaposlenih kako bi kod njih podstakli motivaciju za rad. Pored toga, cilj je i da nauče  da usklade individualne interese zaposlenih sa strategijskim ciljevima kompanije kako bi se pripremili da kao menadžeri ljudskih resursa u praksi nađu ravnotežu i usklade te interese.

 • Procena vremena

  8 h 43 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri