Kurs sistem menadzment u projektima

Kurs Sistem menadžment u projektima

Opis kursa

Na kursu Sistem menadžment projekata saznaćete šta je to u stvari sistem menadžment i koji su njegovi najvažniji aspekti. Obrađuju se principi organizovanja u okviru sistem menadžmenta, ali i tipovi organizacionih struktura. Kurs opisuje i pojam i strukturiranje virtuelne organizacije kao savremenog modela organizacione strukture i program menadžment kao novu tendenciju sistem menadžmenta projekata.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa jeste da se polaznici u potpunosti upoznaju sa pojmovima i aktivnostima u vezi sa uspešnim uspostavljanjem sistem menadžmenta projekata u organizaciji. Nakon završenog kursa polaznici su u stanju da sami realizuju jedan sistemski projekat. Akcenat se stavlja na veštinu dobre organizacije, ali i stvaranja organizacione strukture i uvođenja i njenog razvijanja u okviru sistema. Sadržaj kursa omogućiće polaznicima da steknu veštinu dobrog organizovanja, kao i kreiranja i uspostavljanja odgovarajuće organizacione strukture pri uvođenju sistem menadžmenta u organizaciju. Znanja koja će polaznici steći na ovom kursu pomoći će im da u toku budućeg poslovanja uspešno kreiraju mrežu članova virtuelne organizacije u cilju smanjenja troškova i povećanja efikasnosti u toku realizacije planiranih projekata, kao i da uspešno vode program projekata koji bi trebalo u potpunosti da zaživi i na našim prostorima.

 • Procena vremena

  4 h 16 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  8

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri