Sindikat

Kurs Sindikalno i nesindikalno organizovanje

Opis kursa

Tokom kursa ova oblast biće predstavljena u pet nastavnih jedinica. Započećemo kurs objašnjavanjem razloga zašto zaposleni stupaju u sindikate, a tokom kursa ćemo prikazati i najznačajnije zakone koji se tiču sindikata. Nakon toga, osvrnućemo se na sindikalnu kampanju i izbore i kolektivno ugovaranje. Završavamo kurs Trontijevom kritikom sindikata. Tokom kursa polaznicima ćemo pokazati mnogo primera i slika koji su dodatna pomoć u savladavanju lekcija.

Cilj kursa

Polaznik će se upoznati sa načinom organizacije sindikata, najznačajnijim aktima o uređenju sindikata i negativnim stranama sindikata – postupno i ilustrativno. Takođe, imaće priliku da nauči da razlikuje dobre i loše strane formiranja sindikalnog udruženja u organizaciji.

 • Procena vremena

  6 h 15 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri