Kurs Server administracija

Kurs Server administracija (Windows Server 2012)

Opis kursa

Kurs Server administracija (Windows Server 2012) uvodi korisnike u rad sa Windows 2012 server operativnim sistemom. Sadrži proces planiranja izgradnje infrastrukture na Windows 2012 serveru. Prikazuje proces instalacije i inicijalne konfiguracije servera na mreži. Kurs se takođe bavi i instalacijom i konfigurisanjem najbitnijih mrežnih servisa, DNS-a, DHCP-a i AD-a. Korisnici se u okviru ovog kursa bave i administracijom i deljenjem resursa na mreži i podešavanjem sigurnosnih parametara na deljenim resursima.

Potrebno predznanje

Za uspešno praćenje i savladavanje gradiva iz kursa nije potrebno predznanje, ali je preporučljivo pohađanje kursa Windows 8.

Cilj kursa

Kurs Server administracija (Windows Server 2012) prikazuje značaj servera na mreži i približava rad Windows 2012 server operativnog sistema i mrežnih servisa na njemu. Uvodi korisnike u svet centralizovane administracije mreže i mrežnih resursa. Sam cilj kursa je da korisnike upozna sa aktivnim direktorijumom, prevođenjem imena računara u IP adrese, automatskom dodelom IP adresa na mreži, postavljanjem sigurnosnih pravila prilikom deljenja resursa na mreži itd.

 • Procena vremena

  49h 45min

 • Broj modula

  11

 • Broj lekcija

  38

 • Broj testova

  49

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri