Kurs Script programming (BASH) and Kernel and Software compiling

Kurs Script programming (BASH) and Kernel and Software compiling

Opis kursa

Kurs Script programming (BASH) and Kernel and Software compiling služi budućim Linux administratorima kao pomoć pri savladavanju osnova programiranja u BASH Shellu i kompajliranja softvera. U kursu je obrađeno BASH Shell okruženje, jedno od najpoznatijih i najkorišćenijih Shell okruženja u svetu. Obuhvata sve najvažnije teme, počev od instaliranja preko podešavanja do naprednog korišćenja BASH Shella, uz konstantan osvrt na rad sa komandama i skriptama. Kurs Script programming (BASH) and Kernel and Software compiling počinje od osnova BASH Shell okružanja, nakon čega su objašnjeni procesi instalacije i osnovnih podešavanja, kao i segmenti naprednog korišćenja.

Potrebno predznanje

Za efektivno praćanje kursa, potrebno je osnovno poznavanja rada operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou. Poželjno je da korisnik ima napredna znanja u radu u Linux okruženju, kao i dobro poznavanje komandno-linijskog načina rada na računaru.

Cilj kursa

Kurs Script programming (BASH) and Kernel and Software compiling ima za cilj da korisniku pruži početna i naprednija znanja, potrebna za konfigurisanje i korišćenje BASH Shella. Po uspešnom savladavanju kursa Script programming (BASH) and Kernel and Software compiling, korisnik će biti u mogućnosti da samostalno instalira i konfiguriše svoje BASH Shell okruženje, bez obzira u koje će svrhe služiti (da li kao platforma za učenje i testiranje ili kao platforma u produkcionom okruženju). Takođe, savladaće i proces kompajliranja novih verzija BASH Shella iz source koda, kao i proces kompajliranja Linux programa i Linux kernela pod Shellom. Predstavljene su i teorijske osnove i koncepti korišćenja Shella. Koncept kursa je takav da se korisnik upoznaje sa BASH Shellom na postupan način. Cilj je da nakon uspešnog savladavanja ovog kursa korisnici razumeju osnovne principe rada u Shellu, zatim kako rade skripte i kako se kompajlira softver iz izvornog koda.

 • Procena vremena

  17h 25min

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  10

 • Broj testova

  14

 • Kategorija

  Administracija (mreže)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri