Kurs Razvoj biznis plana

Kurs Razvoj biznis plana

Opis kursa

Kurs predstavlja način i tok izrade biznis plana, kao i koje sve elemente treba da sadrži jedan biznis plan, bez obzira na oblast ili svrhu. Posebno su istaknute funkcije i benefiti za kompaniju od dobro formulisanog i osmišljenog biznis plana. Pored toga, detaljnije su obrađeni pojmovi kao što su analiza tržišta, marketing plan, SWOT analiza, kao i proizvodni, menadžment i finansijski plan.

Potrebno predznanje

Polaznicima nije potrebno nikakvo predznanje da bi uspešno pratili ovaj kurs.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznici nauče kako se pravi i primenjuje biznis plan, koji su njegovi ključni elementi i koliki značaj svaki od tih elemenata ima prilikom definisanja biznis plana.

 • Procena vremena

  17 h 48 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  9

 • Broj testova

  10

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri