Kurs Računovodstvo

Kurs Računovodstvo

Opis kursa

Tokom prvog modula polaznik će se upoznati sa osnovama računovodstva, njegovoj ulozi, vrstama, zatim o razlikama između upravljačkog i finansijskog računovodstva. Takođe, u ovom modulu se govori i o knjigovodstvenoj regulativi, dokumentaciji, osnovnim računima, odnosno kontima koje koristi, poslovnim promenama koje obuhvata. Ovde je reč i o inventarisanju i zaključnom listu. U drugom modulu govoriće se o godišnjim računovodstvenim izveštajima koje je svako preduzeće u toku poslovanja dužno da redovno sastavlja. Detaljno je objašnjen bilans stanja, bilans uspeha, njihove forme prikazivanja. Modul takođe govori i o vremenskim razgraničenjima, PDV-u, fakturama, amortizaciji, odnosno otpisivanju vrednosti stalnih sredstava. Uz to, obrađene su metode obračuna finansijskog rezultata po ukupnim troškovima i po troškovima prodatih učinaka, kao i pokriće gubitka i raspodele dobitka. U trećem modulu kurs se odnosi na Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja. Ovaj modul sadrži tri nastavne jedinice, prva je posvećena konceptualnom okviru koji čini bazu za formulisanje Međunarodnih računovodstvenih standarda, druga nastavna jedinica govori o međunarodnim regulatornim telima, dok je u trećoj nastavnoj jedinici predstavljen sadržaj Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja koji su u upotrebi.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznika upozna sa osnovama računovodstva, da pruži uvid u značaj računovodstvenog obuhvatanja poslovnih promena u toku poslovanja preduzeća. Takođe, cilj je i da polaznik uvidi značaj obračuna rezultata za ocenu stanja i uspeha preduzeća, ali i da se upozna sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, kao i regulatornim telima koja ih propisuju.

 • Procena vremena

  35 h 40 min.

 • Broj modula

  3

 • Broj lekcija

  23

 • Broj testova

  26

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri