Računarske mreže

Kurs Računarske mreže

Opis kursa

Kurs Računarske mreže će vam omogućiti da steknete veštine za planiranje, dizajniranje i razvoj Ethernet i wireless mreža. Na početku kursa očekuje vas upoznavanje sa terminologiju mrežnih tehnologija, a nakon toga saznaćete sve o hardverskim aspektima računarskih mreža.

Kako kurs bude odmicao obrađivaćete osnove elemenata računarske opreme i tehnologije, kao i standardne mrežne servise i protokole, ali i napredne teme u pogledu korišćenja i razvoja mreža.

Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa:

Da biste pratili ovaj kurs bez poteškoća potrebno je da poznajete operativne sisteme na korisničkom nivou. Takođe, poželjno je, iako nije neophodno, da poznajete računarski hardver.

Cilj kursa

Cilj kursa Računarske mreže jeste da vam pruži odgovore na pitanja na koje ćete naići prilikom upoznavanja sa računarskim mrežama. Kurs će vam predstaviti teorijske osnove mreža i upoznati vas sa načinima upotrebe i konfigurisanja pojedinih segmenata.

U svakoj tematskoj celini biće vam istaknute prednosti i mane mrežnih tehnologija. Po završetku kursa posedovaćete znanja iz domena povezivanja, konfiguracije, razumevanja mrežnog okruženja i upravljanja njime. Osposobićete se da samostalno implementirate sva rešenja koja u produkcionom okruženju mogu da vam zatrebaju. Takođe, naučićete da sami procenite koji alat, koja podešavanja i koje metode najviše odgovaraju konkretnim zahtevima i konkretnom okruženju.

 • Procena vremena

  26h 39min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Informaciona pismenost

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Informaciona pismenost

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri