Kurs Racio brojevi

Kurs Racio brojevi

Opis kursa

Ovaj kurs obrađuje finansijske izveštaje, koji predstavljaju osnovu za finansijsku analizu. Pored toga, kurs detaljnije objašnjava vrste analize i interpretacije finansijskih izveštaja. Pojedinačno su obrađene i sve grupe racio pokazatelja, kao i pojam poslovnog i finansijskog leveridža.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da uputi polaznike u to kako se obračunavaju racio pokazatelji likvidnosti, kao i u to šta su poslovne aktivnosti, finansijske strukture, profitabilnost/rentabilnost i racio tržišne vrednosti akcija.

 • Procena vremena

  8 h 58 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri