Kurs Psihologija ličnosti

Kurs Psihologija ličnosti

Opis kursa

Kurs Psihologija ličnosti predstavljen je u šest nastavnih jedinica. Kurs počinje prikazom pojmova psihologije ličnosti od značaja za karijeru, zatim se razmatraju različite teorije o ljudskoj prirodi, a nastavlja se analizom ličnosti po Frojdovom i Fromovom shvatanju i prema shvatanju Hornajeve. Pred kraj kursa se govori o interpersonalnim stilovima, a posebno o interpersonalnim odnosima između demokratskih i autoritarnih ličnosti. Kurs se završava predstavljanjem psiholoških profila menadžera i obiluje primerima i slikama kao dodatnom pomoći u savladavanju lekcija.

Cilj kursa

Cilj kursa Psihologija ličnosti jeste da upozna korisnike sa načinima ispoljavanja ponašanja, shvatanja, stavova i osobina kolega, saradnika i menadžera, postupno i uz mnoštvo ilustrativnih prikaza. Korisnici će imati priliku da nauče da prepoznaju razlike u interpersonalnim stilovima u organizacionom kontekstu.

 • Procena vremena

  9 h 57 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Soft Skills

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri