Kurs Psihologija investitora

Kurs Psihologija investitora

Opis kursa

Kurs Psihologija investitora obrađuje ponašanje investitora i analizu predviđanja pravca kretanja tržišta. Sastoji se iz četiri nastavne jedinice. U prvoj nastavnoj jedinici je reč o biheviorističkim finansijama i individualnom ponašanju, u narednoj o prinosu aktive i biheviorističkim objašnjenjima sa kontraverznom empirijskom osnovom. U trećoj nastavnoj jednici obrazložena je analiza predviđanja pravca kretanja tržišta, dok se poslednja nastavna jedinica bavi tehničkim indikatorima, pre svega indikatorima raspoloženja, tokova fondova i indikatorima tržišne strukture.

Cilj kursa

Cilj kursa Psihologije investitora je da korisnika upozna sa ponašanjem investitora u skladu sa kretanjem tržišta, kao i samim načinom predviđanja tržišnih kretanja.

 • Procena vremena

  5h 39min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Soft Skills

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri