Kurs Proxy server administracija (Squid)

Kurs Proxy server administracija (Squid)

Opis kursa

Kurs Proxy server administracija (Squid) služi budućim administratorima proxy servisa i generalno administratorima mreža kao pomoć pri savladavanju osnova proxy servera. U kursu je obrađen program Squid, koji je jedan od najpoznatijih i najkorišćenijih proxy servera današnjice. Ovaj kurs obuhvata sva najvažnija podešavanja proxy servera, uz konstantan osvrt na bezbednost samog servera na kome se radi. Kurs počinje od osnova Squid proxy servera, preko procesa instalacije i osnovnih podešavanja do segmenata naprednog korišćenja. Predstavljene su i teorijske osnove i koncepti korišćenja Squid proxy servera i u skladu sa tim na adekvatan način su prikazani načini instalacije i konfigurisanja dodatnih alata, koji sa Squidom mogu da rade. Koncept kursa je takav da se korisnik postepeno upoznaje sa Squidom. 

Potrebno predznanje

Za efektivno praćanje kursa Proxy server administracija (Squid) potrebno je osnovno poznavanja rada operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou. Poželjno je da korisnik ima napredna znanja u radu, u Linux okruženju, kao i dobro poznavanje funkcionisanja računarskih mreža.

Cilj kursa

Kurs Proxy server administracija (Squid) ima za cilj da korisniku pruži kako osnovna, tako i naprednja znanja, potrebna za konfigurisanje i puštanje u rad Squid proxy servera. Po uspešnom savladavanju kursa Proxy server administracija (Squid), korisnik će biti u mogućnosti da samostalno instalira, konfiguriše i zaštiti Squid proxy server, bez obzira u koje će svrhe služiti (da li kao platforma za učenje i testiranje ili kao server u produkcionom okruženju). Takođe, savladaće i proces kompajliranja Squid proxy servera iz source koda, kao i proces podešavanja za optimalan rad. U kursu je prikazan i način instalacije Squida, korišćenjem SlackBuild skripte. Cilj je da korisnici nakon uspešnog savladavanja kursa razumeju osnovne principe rada proxy servera i pratećih alata.

 • Procena vremena

  24h 52min

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  12

 • Broj testova

  16

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri