Kurs Pronalaženje ljudskih resursa

Kurs Pronalaženje ljudskih resursa

Opis kursa

U okviru kursa je kroz brojne primere iz prakse i slike predstavljena potraga za pravim kandidatom za konkretnu poziciju. Prikazane su i različite metode regrutacije, a posebna pažnja posvećena je jednoj od najdelotvornijih metoda - headhuntingu. Opisane su i specifičnosti zapošljavanja pasivnih kandidata. Kurs uključuje i studiju slučaja kako bi polaznici stekli sveobuhvatnu sliku o ovom procesu – Google kao poslodavac. 

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da postupno i ilustrativno polaznicima predstavi koji su najvažniji koraci u potrazi za kandidatima za određene pozicije, kao i koje su prednosti i nedostaci interne i eksterne regrutacije. Takođe, nučiće kako da se snađu u situaciji regrutovanja pasivnih kandidata.

 • Procena vremena

  5 h 10 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri