Kurs Promotivni marketing

Kurs Promotivni marketing

Opis kursa

Promocija predstavlja jedan od četiri najznačajnija instrumenta marketinga i ima izuzetan značaj u savremenom poslovnom svetu u kome su zastupljeni novi oblici poslovanja. Promocija se različito posmatra u različitim područjima poslovanja, ali bez obzira na to, ona je savremen i delotvoran metod marketinškog komuniciranja na kompleksnom tržištu.

Zato ovaj kurs objašnjava pojmove marketinških komunikacija, promocije i strategije u planiranju marketinških komunikacija. Pored toga, detaljnije obrađuje i oblike promocije koji se najčešće koriste u praksi, kao i ekonomsku propagandu, unapređenje prodaje, odnose sa javnošću, direktni marketing i ličnu prodaju.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se polaznici osposobe da samostalno, u realnom poslovnom okruženju, odrede koji oblici promocije najviše odgovaraju konkretnom projektu promovisanja na kome rade i da, u skladu sa tim, osmisle promotivni komunikacijski miks. Pored toga, polaznici će naučiti šta su marketinške komunikacije, promocije i strategije u planiranju marketinških komunikacija. 

 • Procena vremena

  11 h 36 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  8

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri