Kurs Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Kurs Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Opis kursa

Kurs Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 bavi se tehnologijama HTML5, CSS3 i JavaScript. Podeljen je na tri logičke celine i korisnika postepeno uvodi u svet tehnologija koje su osnova modernog weba.

Prva celina kursa posvećena je opisnom jeziku za kreiranje HTML dokumenata i pokriva sve relevantne tehnike za ispravno strukturiranje podataka unutar jednog HTML dokumenta. Druga celina kursa posvećena je stilizovanju HTML dokumenata korišćenjem jezika CSS. Korisnici će moći na praktičnim primerima da se upoznaju sa efikasnim tehnikama za stilizovanje dokumenata, čime će naučiti da kreiraju upotrebljive i atraktivne web stranice. Treća celina kursa, posvećena je programskom jeziku JavaScript, koji omogućava da HTML dokument oživi i postane interaktivan. Nisu sve tehnologije obrađene kursom ograničene isključivo na web, već se sve više koriste i za izgradnju različitih tipova aplikacija. Tako korisnik dobija sveobuhvatni uvid u funkcionisanje tehnologija za izgradnju širokog spektra aplikacija.

Potrebno predznanje

Kurs Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 zahteva osnovno poznavanje rada na računaru. Preporučljivo je i prethodno iskustvo u radu sa nekim programskim jezikom.

Cilj kursa

Kurs Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 osposobljavanje korisnika za samostalno kreiranje HTML aplikacija korišćenjem tehnologija HTML5, CSS3 i JavaScript.

 • Procena vremena

  95h 38min

 • Broj modula

  8

 • Broj lekcija

  30

 • Broj testova

  38

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri