Kurs Program menadžment

Kurs Program menadžment

Opis kursa

Kurs Program menadžment sastoji se iz šest nastavnih jedinica, kroz koje je predstavljen proces menadžmenta.
Kurs počinje objašnjenjem značenja i smisla pojma program menadžmenta, njegovim nastankom, razvojem i životnim ciklusom, zatim slede razmatranja njegove konkretne uloge i funkcije u okvirima poslovanja, kao i konkretnih benefita koje upotreba program menadžmenta sa sobom nosi. U kursu će se porediti program i projektni menadžment, gde će se posebno istaći njihove praktične razlike, ali i sličnosti koje poseduju. Ostatak kursa baviće se analizom osnovnih karakteristika i elemenata program menadžmenta, zaključno sa objašnjenjem program menadžmenta u funkciji organizacionog razvoja. Kurs Program menadžment obiluje praktičnim primerima i slikama, koji su dodatna pomoć u savladavanju lekcija.

Cilj kursa

Kurs Program menadžment upoznaje korisnika sa konceptom program menadžmenta, njegovim najznačajnijim elementima i karakteristikama. Korisnici će imati priliku da nauče sličnosti i razlike program i projekt menadžmenta, kao i da kroz teorijske aspekte potkrepljene praktičnim primerima uvide benefite implementacije program menadžmenta u organizaciju.

 • Procena vremena

  8 h 53 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri