Kurs Principi bogaćenja i investiranje

Kurs Principi bogaćenja i investiranje

Opis kursa

Kurs se sastoji od pet nastavnih jedinica koje su posvećene tome da polaznici steknu osnovna znanja o upravljanju ličnim finansijama i principima koje mogu koristiti da se obogate i da investiraju u budućnost. Detaljno se objašnjava pravljenje mesečnog budžeta, imovine i obaveza, što će polaznici moći da iskoriste za lično planiranje. Štednja će biti objašnjena u jednoj od nastavnih jedinica, kao i načini na koje se može štedeti uspešno. Objašnjeni su investiranje, investicioni fondovi i ostali oblici investiranja. Poslednja nastavna jedinica posvećena je proaktivnosti.


Potrebno pred znanje

Potrebno je da polaznici ovog kursa imaju osnovno finansijsko znanje, odnosno da znaju da razlikuju prihode od rashoda. 

Cilj kursa

Cilj je da se polaznici upoznaju sa principima vođenja ličnih finansija, da budu svesni svojih prihoda i rashoda, kao i mesta na kojima mogu da uštede. Proaktivnost je jedna od navika koju treba razvijati i upravo je u ovom kursu cilj da polaznici uvide značaj ove navike i da krenu da je razvijaju. Pored finansijske uspešnosti i bogatsva, cilj je da se polaznici upoznaju sa svim ostalim aspektima bogatstva, odnosno da znaju da najpre moraju raditi na sebi, a tek onda očekivati uspešne rezultate u drugim sferama života. 

 • Procena vremena

  4 h 15 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri