Preduzetništvo

Kurs Preduzetništvo

Opis kursa

Kurs Preduzetništvo će vam omogućiti da saznate šta čini uspešnog preduzentika, tačnije koje su njihove dominantne veštine i načini razmišljanja. Između ostalog kurs će vam dati odgovor na pitanje li se vaše trenutne osobine i obrazovanje podudaraju sa utvrđenim osobinama uspešnih preduzetnika. Upoznaćete strategije nastupa na tržištu i značaj porodičnog preduzetništva i preduzeća, kao i prirodu njegovih ciljeva i razvoja.

Cilj kursa

Cillj kursa je da se svaki polaznik upozna sa osobinama pozicije preduzetnika kao i zaduženjima koje ovi stručnjaci moraju da ispune kako bi uspešno vodili jednu kompaniju. Kurs će vam omogućiti usvajanje veština koje se primenjuju u procesu upravljanju preduzeća i predočiti vam strategije za uspešno istupanje i poslovanje u turbulentnom poslovnom okruženju. Uz to, po završetku kursa ćete poznavati pojam i specifičnosti porodičnog preduzetništva.

 • Procena vremena

  9h 6min

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  9

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri