Kurs PR i poslovne komunikacije

Kurs PR i poslovna komunikacija

Kurs PR i poslovna komunikacija bavi se odnosima s javnošću. Public Relations ili skraćeno PR sve je prodorniji i sve prisutniji, a u poslednje vreme o PR-u se mnogo govori i piše, a još više razmišlja i greši. Mediji stalno pričaju i pišu o „praksi PR-a” i „poslovima PR-a”.

S obzirom na to da se radi o profesiji čiji se rezultati ne mogu lako izmeriti, već samo vrlo detaljnim i preciznim istraživanjima i procesom evaluacije, mnogi još uvek smatraju da je PR samo „prodavanje magle”, odnosno nepotrebni luksuz, čija cena zavisi samo od pakovanja. Saznaćete kako je nastao i kako se razvijao PR kao disciplina i koje su postojeće definicije i osnovni elementi PR-a.

Opis i cilj

Kurs PR i poslovna komunikacija čini pet oblasti koje su grupisane u module: Osnove odnosa s javnošću, Online odnosi s javnošću, Krizni odnosi s javnošću, Korporativni identitet i Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija.

Cilj kursa je da polaznik savlada osnove PR-a, kao i online i krizne odnose s javnošću, zatim da se upozna sa pojmom i značajem korporativnog identiteta, kao i planiranjem i organizacijom poslovnih događaja i akcija.

Potrebno predznanje: Za pohađanje ovog kursa nije potrebno predznanje.

 • Procena vremena

  21 h 30 min.

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  25

 • Broj testova

  30

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri