Poslovno ponašanje u prometu nepokretnosti

Kurs Poslovno ponašanje u prometu nepokretnosti

Opis kursa

Ovaj kurs će predstaviti bitan segment efikasnog poslovanja u prometu nepokretnosti. Tokom kursa objasnićemo pojam, elemente i proces pregovaranja. Takođe, ukazano je na celokupan proces komuniciranja i njegove ključne karakteristike. Isto tako, u ovom kursu biće prikazani koncepti i načela uspešnog pregovaranja, komuniciranja i ponašanja u prometu nepokretnosti.

Cilj kursa

Primarni cilj je da polaznici nauče kako treba da komuniciraju i pregovaraju sa učesnicima u prometu nepokretnosti. Takođe, cilj kursa je da se polaznicima ukaže na segmente pravilnog ponašanja kao što su maniri, pozdravljanje, obraćanje i poslovni moral, kao i šta je efikasno poslovno ponašanje. Na kraju kursa polaznik će moći da komunicira i pregovara sa različitim učesnicima u prometu nepokretnosti.

 • Procena vremena

  9 h 16 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Soft Skills

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri