Kurs Poslovni marketing

Kurs Poslovni marketing

Opis kursa

Poslovni marketing primenjuju organizacije ili pojedinci, uključujući i komercijalne kompanije, vlade i institucije, kako bi olakšali prodaju svojih proizvoda ili usluga drugim firmama ili organizacijama koje bi ih preprodavale, koristile kao sastojke u proizvodima ili uslugama koje nude, ili ih koristile za svoje poslovanje. Tokom kursa objasnićemo pojam, nastanak, razvoj i značaj marketinga na poslovnom tržištu. Takođe, obratićemo pažnju na instrumente marketing miksa i strategije marketinga na poslovnom tržištu. Koliko je važnno za realizaciju marketing aktivnosti da se u fokus stave nacionalnalna i međunarodna tržišta. Tokom kursa polaznici će biti upoznati sa međunarodnim poslovnim marketingom. Praćenje video-materijala, vežbanje, zadaci za individualno i aktivno učenje pružiće Vam kako intelektualni tako i emocionalno iskustvo.


Cilj kursa

Od poslovnog marketinga koristi imaju pojedinci ili organizacije, ali i komercijalne kompanije, vlade i institucije, kako bi olakšali prodaju svojih proizvoda ili usluga drugim firmama ili organizacijama koje bi ih preprodavale, koristile kao sastojke u proizvodima ili uslugama koje nude, ili ih koristile za svoje poslovanje. U kursu su objašnjen pojam, nastanak, razvoj i značaj marketinga na poslovnom tržištu. Takođe, ukazaćemo na instrumente marketing miksa i strategije marketinga na poslovnom tržištu. Koliko je za efikasnu realizaciju marketing aktivnosti bitno da se u fokus stave potrebe nacionalnog ali i međunarodnog tržišta, biće objašnjen i međunarodni poslovni marketing. Praćenje video-materijala, vežbanje, zadaci za individualno i aktivno učenje pružiće Vam, uz intelektualno, i emocionalno iskustvo u oblasti poslovnog marketinga.

 • Procena vremena

  6h 20min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri