Kurs Poslovni bonton

Kurs Poslovni bonton

Opis kursa

Među najvažnijim stvarima u poslovnom svetu jeste utisak koji ostavljate, budući da od njega zavisi i vaša reputacija među potencijalnim saradnicima i klijentima. Zbog toga je važno poznavati poslovni bonton i pridržavati se opštevažećih pravila, kao i poštovati posebne kodekse koji su specifični za poslovni svet određenih zemalja. Zato ovaj kurs predstavlja sve aspekte i pravila verbalne i neverbalne komunikacije u svakodnevnom poslovanju, zatim kodekse poslovnog oblačenja i pravila koja važe u poslovanju sa saradnicima iz različitih zemalja.

Istraživanja ukazuju na to da greške na poslu prave i oni sa dugogodišnjim iskustvom, a među najčešćima su kašnjenje, pogrešno predstavljanje saradnika, kao i nepoznavanje kulture i poslovnih običaja drugih zemalja. Zato kurs polaznicima predstavlja osnovna pravila poslovnog bontona, sa posebnim osvrtom na poslovne protokole i najčešće greške u ovoj oblasti, kao i načine da se one izbegnu.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa ja da polaznike upozna sa osnovnim pravilima poslovnog bontona kako bi u svim poslovnim interakcijama ostavili utisak profesionalnosti i izuzetne poslovne kulture prilikom ophođenja sa saradnicima. Polaznici će savladati važeća pravila poslovne komunikacije i protokola u domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju.

 • Procena vremena

  8 h 10 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  15

 • Kategorija

  Soft Skills

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri