Kurs Poslovna etika pojedinca i organizacije

Kurs Poslovna etika pojedinca i organizacije

Opis kursa

Ovaj kurs obrađuje pojmove morala i etike ne samo u oblastima savremenog poslovanja, kao radni moral i etiku, već  i na širem društvenom planu. Posebna pažnja u okviru kursa posvećena je odgovornosti u poslovanju, kao i etičkim normama i kodeksima u savremenom poslovnom svetu.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznici steknu sliku šta je to što je u skladu sa poslovnim etičkim i moralnim normama i kodeksima, kao i koliki je uticaj ovih pravila na radne odnose i odnose sa klijentima. Kroz mnogobrojne primere iz prakse polaznicima su predstavljeni problemi sa kojima se mogu susresti u poslovanju i načini za njihovo rešavanje.

 • Procena vremena

  13 h 45 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  9

 • Broj testova

  11

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri