Kurs Portfolio menadžment projekata

Kurs Portfolio menadžment projekata

Opis kursa

Kurs detaljno predstavlja šta su projekti i koje sve vrste projekata postoje, kao i šta je to portfolio i na koji način se upravlja portfoliom. Pored toga, objašnjena je i prioritetizacija u postavljanju projekata, kao i svi koraci u postupku implementacije portfolija projekata. Detaljnije su pojašnjeni strateški aspekti upravljanja kako bi se na efikasan i efektivan način upravljalo portfoliom projekata, budući da su oni među najvažnijim alatima uspešnog poslovanja.

Cilj kursa

Cilj kursa je da se polaznicima na sveobuhvatan način predstavi pojam portfolija kako bi naučili da u praksi primene osnovne veštine planiranja, identifikacije projekata i upravljanja njima. Pored toga, cilj je da polaznici shvate i usvoje značaj upravljanja portfoliom projekata kako bi mogli na što efikasniji način da savladaju, primene i prenesu svoja znanja o menadžmentu projekata.

Znanja i veštine koje steknu na ovom kursu pomoći će im da planiraju, organizuju i realizuju portfolije projekata i da uspešno selektuju projekte koji će biti deo portfolija. Takođe, naučiće da kvalitetno prioritetizuju korišćenjem matrice prioritetizacije na osnovu kriterijuma koje njihova organizacija postavlja u skladu sa svojim strateškim planovima i ciljevima.

 • Procena vremena

  14 h 23 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  8

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri