Kurs Portfolio menadžment

Kurs Portfolio menadžment

Opis kursa

Na ovom kursu obrađeni su najpre pojam i tipovi portfolio menadžmenta, zatim pojam i vrste rizika vezanih za hartije od vrednosti, i konačno modeli utvrđivanja prinosa na hartije od vrednosti. Kurs objašnjava i na koji se način mere prerformanse portfolija, kao i kako se bira optimalni portfolio.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa pojmom i odlikama portfolio menadžmenta, ali i sa načinom upravljanja portfoliom. Pored toga, naučiće i koji su različiti modeli merenja performansi portfilija i tehnike određivanja prinosa na hartije od vrednosti, koje su sadržene u portfoliju u cilju izbora optimalnog portfolija.

 • Procena vremena

  7h 35min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri