Kurs Portfolio menadžment

Kurs Portfolio menadžment

Opis kursa

Na ovom kursu obrađeni su najpre pojam i tipovi portfolio menadžmenta, zatim pojam hartija od vrednosti i vrste rizika u vezi sa njima i, konačno, modeli utvrđivanja prinosa na hartije od vrednosti. Kurs objašnjava i na koji se način mere performanse portfolija, kao i kako se bira optimalni portfolio.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa pojmom i odlikama portfolio menadžmenta, ali i sa načinom upravljanja portfoliom. Pored toga, naučiće i koji su različiti modeli merenja performansi portfolija i tehnike određivanja prinosa na hartije od vrednosti koje su sadržane u portfoliju sa ciljem izbora optimalnog portfolija.

 • Procena vremena

  7 h 35 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri