Kurs Ponašanje potrošača

Kurs Ponašanje potrošača

Opis kursa

U okviru ovog kursa objašnjene su različite potrebe, motivi i faktori koji utiču na ponašanje potrošača i njihove odluke o kupovini bilo da je reč o finalnim ili o organizacionim potrošačima. U skladu sa tim, detaljnije su objašnjene polazne tačke ponašanja krajnjih potrošača i organizacija koje na tržištu nastupaju kao potrošači. Kurs polaznike upoznaje i sa celokupnim procesom donošenja odluke o kupovini i svim pojedinačnim fazama koje čine ovaj proces.

Potrebno predznanje

Nije vam potrebno nikakvo predznanje da biste mogli uspešno da pratite i razumete gradivo ovog kursa.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da oni polaznici koji žele da se bave prodajom ili žele da budu uspešniji u ovoj i srodnim oblastima što bolje razumeju ponašanje potrošača i njihove glavne motivacione faktore kako na finalnom, tako i na poslovnom tržištu. Ukoliko na adekvatan način sagledaju potrebe potrošača, uspešnija će biti i poruka kojom im se plasira određeni proizvod, a samim tim će biti uspešnija i prodaja. Zato je važno da polaznici razumeju i razlože proces donošenja odluke o kupovini i ponašanje potrošača nakon obavljene kupovine. Na svemu tome radiće se tokom ovog kursa.

 • Procena vremena

  15 h 30 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  8

 • Kategorija

  Veštine uspešne prodaje

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri