Kurs Planiranje i upravljanje resursima

Kurs Planiranje i upravljanje resursima

Opis kursa

U kursu Planiranje i upravljanje resursima obrađena je problematika pojma i podele resursa, gde se akcenat stavlja na kompanijske resurse. Velika pažnja je posvećena softverskoj podršci za planiranje i upravljanje resursima, kao što su SAP ERP sistem. Takođe je pažnja posvećena planiranju i upravljanju ljudskih i finansijskih resursa.

Cilj kursa

Cilj kursa Planiranje i upravljanje resursa je da se koriscnici upoznaju sa resursima koji se mogu naći u funkciji obavljanja poslovanja, a cilj je upoznavanje sa svim vrstama resursa, načinom planiranja i upravljanja, kao i softverska podrška u cilju što uspešnije alokacije.

 • Procena vremena

  9h 23min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  8

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri