Kurs Planiranje i selekcija ljudskih resursa

Kurs Planiranje i selekcija ljudskih resursa

Opis kursa

Kurs najpre objašnjava koje su uloge i ciljevi planiranja ljudskih resursa, a zatim predstavlja i najvažnije faktore koji utiču na planiranje, selekciju i regrutaciju ljudskih resursa. Takođe, u kurs su uključena i pravila i saveti za sastavljanje opisa, analizu i specifikaciju određenih pozicija i posla koji one podrazumevaju.

Posebna pažnja posvećena je regrutovanju adekvatnih kandidata za konkretne pozicije i najvažnijim tehnikama za selekciju kadrova. Kako bi polaznici što efikasnije savladali ovu problematiku, gradivo ovog kursa potkrepljeno je i mnoštvom korisnih primera iz prakse.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se polaznici kroz praktične primere upoznaju sa razlozima i prednostima planiranja ljudskih resursa. Pored toga, polaznici će usvojiti i najpopularnije tehnike regrutacije i selekcije kadrova.

 • Procena vremena

  6 h 26 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri